Pályázatok

NTP-MŰV-20 “Harmónia fafúvósokra”

A programban 2020. szeptember 21. és 2021. október 1. között, tanórán kívüli tehetséggondozó műhelyfoglalkozás keretében fejlesztettük 15 tehetséges fafúvós növendékünket, építve az életkori sajátosságaikra, alkotói gondolkodásuka, interperszonális, intraperszonális és zenei képességeikre. A középpontban az együtt muzsikálás, a közösség hívó szavai álltak. A programot a műhelyfoglalkozások köré szerveződött elemekkel: zeneművész szakember közreműködésével, alkotói táborral, hangversenylátogatással gazdagítottuk és bemutató koncertekkel zártuk.
A növendékek heti műhelymunka során sajátították el a kamarazenei játékot. Tapasztalatot szereztek az együtt muzsikálás többféle formájában, a COVID-nak köszönhetően gyakorolhatták az online együtt zenélést is. Sikeresen ötvöztük a szakmai, a lazító és a kiegészítő programelemeket, mely utóbbi tevékenységek körébe illeszkedett: 1 ráhangoló tréning, 1 kreatív fafúvóstanulás, 1 interaktív digitális  kurzusfoglalkozás, 1 gyakorlati ismeretterjesztő foglalkozás, 1 koncertlátogatás, online bemutatkozás és koncert fellépés.
Ráhangoló tréning: a növendékek irányított játékos zenei foglalkozás keretében ismerkedtek meg egymással, hangszeres egyéni sajátosságaikkal és a program céljával. Kreatív fafúvóstanulás: a tanulók alternatív zenepedagógiai módszerek segítségével fejlesztették figyelmüket, tökéletesítették fizikai állóképességüket.
Hangszerjáték digitális környezetben: a cél zeneoktatáshoz köthető digitális programok, zenei tananyagok, oktatási tartalmak hatékony megismerése, a tanulási célokhoz való használata és a digitális kompetenciák fejlődése volt.
Gyakorlati, ismeretterjesztő foglalkozás: az előadás bepillantást nyújtott a légzés anatómiájába, élettani hatásába. Egyszerű gyakorlatok megismerésével, kipróbálásával segítette a tudatos légzés fejlődését.
Tehetséggondozó tábor: elsődleges célja az volt, hogy a programban résztvevő növendékek pihenés és kikapcsolódás mellett összegezzék a tanév során megszerzett ismereteiket, elmélyítsék gyakorlásukat, tovább bővüljenek az iskolai oktatáshoz is kapcsolódó ismereteik. Olyan közösséget teremtsenek, ahol megtapasztalhatják a csapat, az együttműködés, erejét, ezen belül kibontakoztathassák a bennük rejlő egyedi ötleteiket, kreativitásukat, tovább mélyüljön a közöttük és a velük foglalkozó szakemberek közötti folyamatos, közvetlen kapcsolat.
Koncertlátogatás: gazdagító kulturális programot,  élményszerző és közösségépítő tevékenységet valósítottunk meg.
Hangszeres bemutató: a foglalkozás részben online bemutató keretében, részben fellépésekben valósult meg.