Iskolánk története

Szekszárdon 1955-ben kezdődött intézményes keretek közt zeneoktatás Husek Rezső zongoraművész, alapító igazgató vezetésével. Liszt Ferenc nevét 1956. október. 22-től viseli az intézmény. 

Nagy változás 1973. május 1-én következett be, amikor a zeneiskola a felújított Augusz-házba költözött. Attól kezdve nemcsak oktatási feladatokat látott el, hanem felvállalta a helyi és megyei hangversenyélet megszervezését is. Az egyre bővülő feladatok, eredmények következtében több növendék énekelt a város kórusaiban, játszott hangszereken és választotta a zenei pályát. 

Az alapító igazgató nyugdíjba vonulását követően 1982 januárjában Thész László vette át az irányítást. A megye zeneiskoláinak szakfelügyelőjeként jól ismerte az iskola minden problémáját, nehézségeit és értékeit. 

Őt 1989-ben Szily Lajos követte. Igazgatása alatt a néptánc tagozat létrehozásával megváltozott az intézmény szerkezeti formája és Művészeti Iskolaként működött tovább. 

2000. augusztus 1-től Pecze István személyében új vezető került az intézmény élére. Az ő igazgatói munkássága alatt a zeneiskola 2007-ben elnyerte a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet. 

A zeneiskola 2008. augusztus 1-től a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működött, a Liszt Ferenc Zeneiskola nevet megtartva és az intézmény hagyományait folytatva. A szakmai vezetői feladatokat Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény-vezető látta el.

2023-ban ismét változás történt az iskola szervezeti felépítésében. Az általános iskolától történt elválás után a székhelyintézmény képző, dráma és táncművészeti képzéssel, a bátaszéki és a tolnai tagintézménnyel bővült. 

Jelenleg Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola névvel tiszta profilú művészeti iskolaként működik, amely a következő intézményegységekből áll:

– Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola – székhelyintézmény

– Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Bátaszéki Tagintézménye

– Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Fusz János Tagintézménye.

 

Céljaink

 

Iskolánk humánus, toleráns iskola, ahol demokratikus légkörben, elsősorban a gyermekek érdekeit szem előtt tartva – a szülők közösségével együttműködve – folyik a nevelő-oktató munka. Művészeti nevelésünk nem csupán művészeti képzés, hanem út- és válaszkeresés a jövőt illetően, melyben gyermekeinknek majd része lesz. A művészet az a nevelési eszköz, amivel egyszerre tudjuk a gyerekeket alkotóvá és befogadóvá formálni. Olyan értékeket képviselünk és közvetítünk, olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat fejlesztünk, olyan – tanulóhoz igazodó – szükségleteket elégítünk ki, melyekkel biztosítjuk növendékeink személyiségének sokoldalú fejlesztését, kiteljesedését. 

Nevelési és oktatási tevékenységünk révén lehetőséget teremtünk a tehetséggondozásra, fejlesztésre, felzárkóztatásra, hátránykompenzációra egyaránt. Elősegítjük az egyéni képességek kibontakoztatását, az önkifejezést és önmegvalósítást, az egyéni és közösségi siker esetleg kudarc megélését és feldolgozását, a közösségi munka és teljesítmény iránti felelősség kialakulását.

Széleskörű képzési és szabadidős kínálattal lehetőséget biztosítunk az egyéni érdeklődés kielégítésére, a személyes motiváltságon alapuló önkifejezésre, a sikerélmény megszerzésére. Megvalósítjuk ezzel a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, megalapozzuk az önismeretet, az egyéni életpálya, a továbbtanulás, a pályaválasztás reális tervezését. 

Olyan értékrendet, erkölcsi és etikai értékeket közvetítünk, mellyel elősegítjük a gyermekek társadalmi beilleszkedését. Olyan képzésben részesítjük őket, amellyel egész életükön át képesek lesznek szabadidejük hasznos eltöltésére; önmaguk és mások számára örömszerzésre.

Pedagógia tevékenységünket a mindenkori partneri (fenntartó, szülő, gyermek, pedagógus) igényekhez és szükségletekhez igazítjuk. 

Az egyéni és közösségi művészetpedagógiai jó gyakorlatainkat, a tanulási képességeket, szociális és személyes kompetenciákat támogató pedagógiai módszereinket, tapasztalatainkat tovább adjuk pedagógus továbbképzések, szakmai napok alkalmával.

Pedagógusaink folyamatos önképzéssel készülnek fel az új feladatokra; adekvát pedagógiai módszereket alkalmaznak a tanulók személyiségének fejlesztésében. Valamennyien elköteleztük magunkat a minőségi művészetoktatás mellett.

 

Eredményeink

 

A művészeti területek nemzetközi, oszágos regionális és területi versenyein, pályázatokon, bemutatókon szép sikerrel szerepelnek növendékeink. 

Bemutatóink, koncertjeink, kiállításaink, színpadi előadásaink magas színvonalú kulturális programot jelentenek Szekszárd város és a térség művészeteket kedvelő közönsége számára.

Büszkék vagyunk az elmúlt évek sikereire. A magas színvonalú egyéni és közösségi teljesítményekre, a nyitott és az új iránt fogékony szellemiség fejlesztésére és elért eredményeinkre:

–          2023 „Az Oktatási Hivatal bázisintézménye”

–          2020 „Az Oktatási Hivatal bázisintézménye”

–          2018 „A Magyar Alapfokú Művészetpedagógia Értéktára” cím

–          2018 Akkreditált Kiváló Tehetségpont

–          2015 Akkreditált Kiváló Tehetségpont

–          2014 „A Közjóért” kitüntető cím