Zeneiskolai képzés - Szekszárd

A szekszárdi zeneiskola közel 440 növendékkel büszkélkedhet, akiket 24 főből álló tantestület oktat kielégítve minden olyan hangszeres igényt, amely iránt kereslet van. Az iskola a nevelő-oktató képzése során alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére.  Tudáskínálatban gazdag, tanításában és tanulás-irányítási módszereiben hatékony, a képességek fejlesztését differenciáltan szolgáló, igényes szakmai szintű, élmény-centrikus, oktatás kínál. Értékeket felismerő, a zene alkalmazására, befogadására fogékony generációt nevel. 


Az intézménynek egy tanévben közel 50 saját rendezvénye van a zeneiskolában és más helyszíneken, amelyen a növendékek és a zenetanárok lépnek fel.
Az évek óta megrendezésre kerülő programok mellett a hagyományápolások folytatásával új kezdeményezéseket, rendezvényeket vezettünk be annak érdekében, hogy a kitűzött szakmai céljainkat meg tudjuk valósítani, tovább tudjuk fejleszteni.

Saját rendezésű programjaink

– Zenetanárok Országos Zongoraversenye

– Regionális Gitárverseny

– Tolna Vármegyei Zongoraverseny

– Tolna Vármegyei Trombitás Nap

– Tolna Vármegyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozó

 

Iskolánkban a közös zenélés a legnagyobb élmény, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a zenei közösségek, zenekarok létrehozására, működtetésére. A zenekarvezetők minden évben nagyszerű munkát végeznek az együttesekkel. A számukra kialakított szakmai munka, a sorozatos fellépések biztosítják  iskolánk ismertségét, elismertségét. 

Együtteseink

– Ifjúsági Fúvószenekar
Zenekarvezető: Kolozsvári Gábor
– Ifjúsági Gitárzenekar

Zenekarvezető: Molnár Márta

– Ifjúsági Vonószenekar

Zenekarvezető: Tóth Szidónia Bernadette

– Szekszárd Junior Stars


A zeneiskola három alapítványt működtet, részint az együttesek munkájának segítésére, részint megfelelő önállóságuk biztosítására. Mivel az iskola szűkös anyagi helyzete épp csak működésüket teszi lehetővé, szerepeltetésüket és utaztatásukat nem tudja biztosítani. Együtteseinknek önállóan kell megteremteniük a szükséges pénzeszközöket, erre pedig a törvényes keretek között a legmegfelelőbb az alapítványi forma. Gyakran az együttesvezető kapcsolatainak, a szülők segítségének, a szponzorok támogatásainak köszönhető egy-egy külföldi szereplés létrejötte. Ezért zenekaraink szinte mindegyike létrehozta a maga alapítványát.

Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
Adószám: 19231361-1-17
Számlaszám: 10404601-46014706-00000000

Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
Adószám: 18852400-1-17
Számlaszám: 71800037-11138594-00000000

Szekszárd Junior Stars Alapítvány
Adószám: 18862777-1-17
Számlaszám: 71800037-11087436-00000000


Tanárok

Ágostonné Béres Kornélia (intézményvezető) – fuvola 

Elmauer József – korrepetíció
Erősné Máté Éva (tanszakvezető) – zongora
Főglein Klára – zongora
Füzi János – szolfézs, zeneelmélet, korrepetíció
Kolozsvári-Kiss Kata Diána – klarinét, szaxofon
Kolozsvári Gábor (intézményvezető helyettes) –  rézfúvós, fúvószenekar
Koós Zoltán – ütő
Kovács-Buzás Márta – hegedű
Kovácsné Szakács Ágota – szolfézs
Kovács Zsolt – rézfúvós
Lakatos Orsolya – szolfézs
Lászlók Éva – gitár
Lozsányi Tamás – zongora
Mihalovics Zsolt – népi hegedű
Molnár Márta – gitár, gitárzenekar

Németh Imre – korrepetíció
Pintér Gabriella – magánének
Szabó Péter – rézfúvós
Színé Köntös Hedvig (tanszakvezető)gordonka
Tóth Imola (tanszakvezető) – szolfézs
Tóth Mónika (intézményvezető helyettes) – gitár

Tóth Szidónia Bernadette – hegedű, vonószenekar
Töttős-Erős Edina (tanszakvezető) – fuvola


Nevelő-oktató munkát segítők

Rappayné Főglein Adrienn – iskolatitkár
Ambrus Ildikó – hangszerkarbantartó
Juhász András – hangszerkarbantartó


Technikai dolgozók

Hegedűs Józsefné – technikai dolgozó
Kasza Tiborné – technikai dolgozó